Małe Smoki – treningi dla przedszkolaków

Krakowskie Centrum Taekwon-do

Aktualności

Małe Smoki dla dzieci z niepełnosprawnościami

2018 rok jest przełomowy dla rozwoju programu Małe Smoki. Po raz pierwszy uruchomiliśmy grupy dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami mowy. Rozwój tej gałęzi naszej działalności możliwy jest m.in. dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu minigrantów ArcelorMittal Poland „Działamy lokalnie”.


Od marca br. pilotażowo poprowadziliśmy grupę Małych Smoków w Niepublicznym Specjalistycznym Punkcie Przedszkolnym „Teraz My”, gdzie uczestnikami treningów były dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Z materiałem szkoleniowym poradziły sobie znakomicie osiągając zadowalające rezultaty, co skłoniło nas do zwielokrotnienia naszych działań.

We wrześniu powstało kilka nowych grup. Oprócz przedszkola „Teraz My” w Krakowie przy ul. Zamoyskiego rozpoczęły się zajęcia w innych filiach tej placówki przy ul. Płaszowskiej oraz w Wieliczce.

Nawiązaliśmy współpracę ze „Stowarzyszeniem Tęcza”, które opiekuje się i organizuje czas osobom z Zespołem Downa. Dla tych dzieci powstała kolejna grupa przy ul. Zakątek w Krakowie.

Kolejnym wyzwaniem jest powstanie grupy dla dzieci z afazją, które na co dzień chodzą do przedszkola lub uczą się w szkole podstawowej prowadzonej przez Siostry Felicjanki w Krakowie przy ul. Millana.

Grupy dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową rządzą się swoimi prawami. Liczebność ich jest dużo mniejsza; wymagają też zaangażowania większej liczby opiekunów. Konieczne jest też odpowiednie podejście instruktora. To wszystko wymaga nakładów czasowych i finansowych.

Z pomocą przyszła nam firma ArcelorMittal Poland, światowy lider produkcji stali. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firma prowadzi program minigrantów „Działamy lokalnie”, który na terenach działania spółki wspiera projekty w dziedzinach: ekologia, zdrowie, edukacja i bezpieczeństwo.

W tegorocznej edycji jednym ze zwycięskich projektów okazał się nasz: „Małe Smoki – Duże Możliwości” polegający na wsparciu zajęć dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki grantowi możliwe jest przeszkolenie kadry, dofinansowanie ich wynagrodzenia oraz zakupy niezbędnego sprzętu treningowego. Dlatego w imieniu własnym, a przede wszystkim naszych podopiecznych wymagających zwiększonej opieki serdecznie dziękujemy ArcelorMittal Poland!